Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Cây Đàn Sinh Viên -TAB Guitar

Nhạc: Quốc An, Lời: Thuận Thiên
Comment: Lời và hợp âm từ tập nhạc 
 | 4/4 | Trung bình/moderato 
Lấy tông, nốt: Mi     #Fa  Sol   La
                 Đời sinh viên có ...
..|Em                         D            Em  
   Đời sinh viên có cây đàn ghi-ta 
  |Em                         D            G
   Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca
  |Am              Em
   Có anh bạn xa nhà 
  |Am                 G
   Có cô bạn nhớ cha
  |G                      Em   |Em
   Cất vang muôn lời ca ......
  |Em                          D           Em
   Đời sinh viên quý cây đàn ghi-ta
  |Em                      D             G
   Nhờ ghi-ta mới quen nàng mời ca
  |G                   D                      G   
   Buông tiếng đàn  tang tình tang tính
  |Am                   Em
   Hát lên bài nhớ thương
  |D                            Em        |Em
   Thương mến tình đồng hương .....
  |C                        D               |G
   Đời sinh viên sống trong tình bạn thân ...
   A                         |D                Em
   Khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn
   A                     |G
   Tính tang tính tình tang ...
   C                           |C              Em
   Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó
                              |D                Em        
   Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên ...
  |C                       D                |G
   Rồi mai đây bước danh lời phồn hoa ...
   A                        |Em  
   Khi nghe tiếng đàn ta nhớ năm nào
   A                               |G
   Thức suốt đêm dài những ngày thi đến
   C                     |D                  G        
   Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều
   C                      |D           Em  |Em
   Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi-ta .......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét